بارنامه سندی است دال بر انعقاد قرارداد حمل و ثابت می کند که فرستنده کالایی که نام و مشخصات آن در بارنامه ذکر شده است را به حمل کننده تحویل داده است و در واقع بارنامه رسید تحویل کالا به حمل کننده نیز می باشد. بارنامه همچنین دلیل مالکیت کالا بوده و شخصی که بارنامه به نام وی صادر شده است صاحب و مالک کالا میباشد. از سوی دیگر بارنامه سندی قابل معامله و ظهر نویسی است و معمولا به حواله کرد صادر میشود. تاریخ صدور بارنامه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بعنوان مثال در صورتی که روش های پرداخت اعتبار اسنادی باشد، قبل از گذشت بیست و یک روز از تاریخ صدور بارنامه باید آنرا به بانک تحویل داد و بعد از این مهلت بارنامه بیات (stale) می شود.

موارد فوق مربوط به جنبه های حقوقی بارنامه می باشد و بارنامه معتبر بر اساس قوانین بانکی و بویژه UCP600 باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱ – بارنامه معتبر باید در نسخ کامل (full set) صادر شود و جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی به بانک تحویل داده می شود.
۲ – بارنامه معتبر باید بدون قید و شرط (clean) باشد. بارنامه a (بدون قید و شرط) سندی است که بر آن یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن در زمان تحویل به حمل کننده درج نشده باشد. در صورت معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن در زمان تحویل به حمل کننده، کاپیتان کشتی یا نماینده وی عبارت خاصی مبنی بر معیوب بودن کالا روی بارنامه می نویسد که باعث مخدوش شدن بارنامه می گردد.
۳ – بارنامه حاکی از بارگیری کالا بر روی وسیله (on board) حمل باشد مگر آنکه در شرایط اعتبار صراحتا شرط دیگری قید شده باشد.
۴ – بارنامه معتبر معمولا به حواله کرد (to the order of) صادر می شود که در صورتی که از روش پرداخت اعتبار اسنادی استفاده شود بارنامه به حواله کرد بانک گشاینده اعتبار صادر می شود.
۵ – نحوه پرداخت کرایه حمل (freight payment) در بارنامه که معمولا بصورت پیش پرداخت یا پسکرایه می باشد طبق قرارداد حمل و توافق فی مابین باید در بارنامه درج گردد.
۶ – در صورت استفاده از اعتبار اسنادی تاریخ صدور بارنامه (date of issue) و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش و ابلاغ اعتبار و یا تاریخ ثبت سفارش باشد، مگر آنکه توافق دیگری بین خریدار و فروشنده صورت گرفته باشد. همچنین طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی حد اکثر مهلت ارایه بارنامه به بانک از تاریخ صدور یا حمل کالا بیست و یک روز می باشد.

کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت پردیس هگمتانه نوید میباشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی شده در دانــاوب